Sprekers

Terug

Thijs Hekman

Lawyer Partner Litigation | Restructuring | Insolvency |

Deze inhoudelijke kennis combineer ik met een pragmatische aanpak. Ik procedeer voor en tegen financiële instellingen over kredietopzeggingen, uitwinning van zekerheden en opzegging van bankrekeningen. Cliënten waarderen dat ik naast specifieke vakinhoudelijke kennis voor beide kanten optreed en zodoende begrip en kennis heb van beide kanten van het verhaal. Dit leidt vaak tot een pragmatisch oplossing waarbij een gang naar de rechter kan worden voorkomen.