something something

Netwerk

Netwerk in & verkoop van vastgoed

20

lectures

2390 EUR.

Share

in
t
f

Inhoud

Er is nauwelijks een gebied waar meer beweging is dan in de vastgoedsector. Onteigening, milieubescherming of voorkooprechten zijn slechts enkele van de termen die in de sector voor onrust zorgen. Dit netwerk is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig bij de vastgoedsector betrokken is. U hebt een professionele achtergrond als adviseur van vastgoedeigenaars, projectplanner, vermogensbeheerder, financiële instelling in de vastgoedsector, advocaat gespecialiseerd in vastgoedrecht, makelaar, besluitvormer in een vastgoedbedrijf of projectmanager.

 

In dit netwerk behandelen wij actuele thema's in de sector en delen wij ervaringen over hoe in bepaalde situaties het verstandigst kan worden gehandeld vanuit het oogpunt van de verschillende partijen die betrokken zijn bij vastgoedtransacties, beheer, enz., welke valkuilen er zijn in diverse contractuele constellaties en hoe deze het best kunnen worden gestructureerd.

 

De netwerkleider is verantwoordelijk voor een deel van de inhoud op het netwerk. Daarnaast zijn er presentaties van zowel netwerkleden als externe sprekers. Als deelnemer aan het netwerk kunt u invloed uitoefenen op de inhoud, hetzij door relevante onderwerpen te kiezen, hetzij door geschikte sprekers te kiezen.


Het netwerk zal zich vooral richten op de huidige uitdagingen bij onroerend-goedtransacties. Ook zal aandacht worden besteed aan de fiscale aspecten van de aan- en verkoop van onroerend goed, de bescherming van onroerend-goedactiva en een blik op de toekomst van de onroerend-goedsector.

 

Lijst met onderwerpen voor volgend seizoen:

  • Actuele Rechtspraak
  • Taxatie van eigendommen
  • Efficiënte due diligence bij vastgoedtransacties
  • Belasting en BTW
  • Milieubelasting en verontreinigde locaties bij due diligence en het opstellen van contracten
  • Digitalisering in de vastgoedsector
  • Onroerendgoedstrategieën en het wettelijk kader
  • Veilig structureren van de onroerendgoedopvolging (juridisch, fiscaal) en deze in overeenstemming brengen met de wet

 

Doel

Doel van het opleidingsnetwerk is een forum te creëren waar actuele onderwerpen en problemen op het gebied van onroerend goed op hoog niveau en met een praktische aanpak ten behoeve van de deelnemers worden besproken en waar uitvoerbare oplossingen voor concrete uitdagingen worden uitgewerkt. Het netwerk heeft ook tot doel ervaringen uit te wisselen, nieuwe competenties en vaardigheden te ontwikkelen en vertrouwensrelaties en vruchtbare relaties tussen de deelnemers aan het netwerk op te bouwen.

 

U verbetert niet alleen uw professionele knowhow, maar krijgt ook toegang tot gedegen, actuele en praktijkrelevante kennis uit de sector via een evenwichtig netwerk van belanghebbenden. Elk seizoen houden we 4 effectieve en gerichte netwerkbijeenkomsten, die elk 6 uur duren. Elke netwerkbijeenkomst omvat vijf uur voortgezette beroepsontwikkeling goed voor 5 PO-punten, dit betekent dat u aan het eind van onze netwerkbijeenkomsten in totaal 20 PO-punten heeft verzameld.


Doelgroep

Deze groep zal als leden vertegenwoordigers van vastgoedondernemingen, vastgoedmakelaars, projectontwikkelaars, projectcontroleurs, juristen van gemeentelijke juridische diensten, van banken en verzekeringsmaatschappijen, alsmede advocaten en notarissen met een oriëntatie op vastgoedrecht die zich grondig met vastgoedrecht bezighouden, toelaten.

 

Zolang er plaatsen vrij zijn en er in het lopende seizoen nog ten minste twee bijeenkomsten plaatsvinden, is het mogelijk om zowel aan het begin van elk seizoen als tijdens het seizoen lid te worden van het netwerk. Deelname aan het netwerk is persoonlijk, zodat iedereen de kans krijgt het beste uit het netwerk te halen.

 

Materialen

Alle deelnemers ontvangen een map met de relevante documenten en materialen.

Officieel geaccrediteerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Share

in
t
f