Netwerk

Netwerk in huurrecht

20

lectures

2390 EUR.

Share

in
t
f

Inhoud

Het netwerk komt vier keer per jaar bijeen in een aangename sfeer. Op elke bijeenkomst krijgt u eerst een update van de leiders van het netwerk over de laatste juridische en andere ontwikkelingen op het gebied van vastgoedverhuur. Op die manier bent u altijd op de hoogte van de actuele problemen op uw werkterrein. Daarna zal een thema van de dag worden gepresenteerd door de leiders van het netwerk of door een externe spreker.


Naast de theoretische grondbeginselen ligt de nadruk op de praktische uitvoering, die wordt geconcretiseerd en geoefend in groepswerk en discussies. Deze "ronde tafel" biedt u dus de gelegenheid uw huidige problemen aan te snijden, in de groep oplossingsrichtingen uit te werken of uw eigen oplossingen voor te stellen. U zult merken dat er voldoende tijd zal zijn voor concrete vragen en uitdagingen van de leden.


De netwerkleiders verbinden de verkregen resultaten en zorgen voor gestructureerde discussies en groepswerk. Als lid kunt u op elk moment invloed uitoefenen op de keuze van de sprekers en de onderwerpen. We geven ook prioriteit aan pauzes en tussendoortjes waar relaties kunnen worden opgebouwd en versterkt.

Lijst met onderwerpen voor volgend seizoen:

 • Actuele Rechtspraak
 • Voorschriften van de wet op de algemene voorwaarden voor het opstellen van overeenkomsten in het handelshuurrecht
 • Uitspraak en beslissing
 • Huur en bijkomende kosten (exploitatiekosten, onderhoudskosten, administratiekosten, enz.)
 • Onderhoud en modernisering
 • Insolventie en herstructurering
 • Defecten en garantie
 • Rendement en waardeverhogende investeringen
 • Het verhuurproces - risico's en kansen
 • Nieuwe uitdagingen (elektromobiliteit, toegankelijkheid, groene leases)


Doel

Het netwerk is een professioneel forum dat zich bezighoudt met de actuele en praktische vraagstukken rond het beheer van vastgoedportefeuilles. Er worden drie specifieke doelstellingen nagestreefd: Het netwerk is vooral gericht op de bespreking van juridische kwesties. Er moet echter ook rekening worden gehouden met andere onderwerpen, zoals technische of bedrijfsmanagementkwesties.


Interdisciplinariteit is dus het eerste kenmerk van het netwerk. Een ander bijzonder kenmerk is de didactische aanpak: naast de lezingen, die onmisbaar zijn voor de overdracht van kennis, moeten netwerkleiders, sprekers en deelnemers samen leerresultaten uitwerken in discussierondes, maar ook in de vorm van kleine workshops. Op die manier zal zowel de professionele uitwisseling tussen de deelnemers als de vorming van professionele netwerken worden bevorderd.


Onze netwerkleiders zullen ervoor zorgen dat de netwerkbijeenkomsten worden toegespitst op actuele en praktijkrelevante vraagstukken die bijvoorbeeld voortvloeien uit jurisprudentie of wetgevingsactiviteiten.


U verbetert niet alleen uw professionele knowhow, maar krijgt ook toegang tot gedegen, actuele en praktijkrelevante kennis uit de sector via een evenwichtig netwerk van belanghebbenden. Elk seizoen houden we 4 effectieve en gerichte netwerkbijeenkomsten, die elk 6 uur duren. Elke netwerkbijeenkomst omvat vijf uur voortgezette beroepsontwikkeling goed voor 5 PO-punten, dit betekent dat u aan het eind van onze netwerkbijeenkomsten in totaal 20 PO-punten heeft verzameld.


Doelgroep

Om een hoog niveau en een sfeer van vertrouwen te garanderen, volgen wij voor onze netwerken strikt het principe van "enkel op uitnodiging". De groep bestaat uit ongeveer 25 persoonlijkheden. Om de toepassing van het recht doeltreffend en uitvoerig vanuit verschillende invalshoeken te kunnen bespreken, besteden wij aandacht aan een interdisciplinaire samenstelling. Zo bestaat de groep in het netwerk handelshuurrecht uit:


 • Besluitvormers en bedrijfsjuristen in de vastgoedsector en andere ondernemingen
 • Specialisten en managers van vermogens - en vastgoedbeheer
 • Advocaten en gespecialiseerde juristen met een overeenkomstige focus


Zolang er plaatsen vrij zijn en er in het lopende seizoen nog ten minste twee bijeenkomsten plaatsvinden, is het mogelijk om zowel aan het begin van elk seizoen als tijdens het seizoen lid te worden van het netwerk. Deelname aan het netwerk is persoonlijk, zodat iedereen de kans krijgt het beste uit het netwerk te halen.


Materialen

Alle deelnemers ontvangen een map met de relevante documenten en materialen.

Officieel geaccrediteerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Share

in
t
f