Netwerk

Netwerk in insolventierecht

20

lectures

2390 EUR.

Share

in
t
f

Inhoud

Dit netwerk is bedoeld voor iedereen die beroepshalve en op regelmatige basis met insolventiekwesties te maken heeft. U hebt een professionele achtergrond als herstructureringsadviseur, bedrijfsleider, accountant of belastingadviseur en bent gespecialiseerd in insolventierecht. In dit netwerk behandelen wij actuele vraagstukken in de vakgebied en wisselen wij ervaringen uit over hoe in bepaalde situaties het beste te werk kan worden gegaan.

 

De netwerkleider is verantwoordelijk voor een deel van de inhoud op het netwerk. Daarnaast zijn er presentaties van zowel netwerkleden als externe sprekers. Als deelnemer aan het netwerk kunt u invloed uitoefenen op de inhoud, hetzij door relevante onderwerpen te kiezen, hetzij door geschikte sprekers te kiezen.

Er is een actieve uitwisseling tussen netwerkleiders, sprekers en deelnemers over actuele economische en juridische ontwikkelingen op het gebied van insolventie. 

 

Lijst met onderwerpen voor volgend seizoen:

  • Actuele Rechtspraak
  • Betalingsverrichtingen bij insolventie
  • Bestuursverantwoordelijkheid onder Corona
  • De rol van de insolventierechter
  • Insolventieplan, vereffening van vennootschappen, afwikkeling van lopende transacties
  • Verdeling van de failliete boedel
  • Waardering van goodwill
  • Faillissement onderzoeken

 

Doel

Doel van het opleidingsnetwerk is een forum te creëren waar actuele onderwerpen en problemen op het gebied van het insolventierecht op hoog niveau en met een praktische aanpak ten behoeve van de deelnemers worden besproken en waar uitvoerbare oplossingen voor concrete uitdagingen worden uitgewerkt.

 

Het netwerk heeft ook tot doel ervaringen te delen, nieuwe competenties en vaardigheden te ontwikkelen en vertrouwensvolle en vruchtbare relaties tussen de deelnemers aan het netwerk op te bouwen. U verbetert niet alleen uw professionele knowhow, maar krijgt ook toegang tot gedegen, actuele en praktijkrelevante kennis uit de sector via een evenwichtig netwerk van belanghebbenden. Elk seizoen houden we 4 effectieve en gerichte netwerkbijeenkomsten, die elk 6 uur duren. Elke netwerkbijeenkomst omvat vijf uur voortgezette beroepsontwikkeling goed voor 5 PO-punten, dit betekent dat u aan het eind van onze netwerkbijeenkomsten in totaal 20 PO-punten heeft verzameld.

 

Elk seizoen houden we 4 effectieve en gerichte netwerkbijeenkomsten, die elk 5,5 uur duren. Elke netwerkbijeenkomst omvat vijf uur voortgezette beroepsontwikkeling.

 

Doelgroep

Deze groep bestaat uit accountants, belastingadviseurs, directeuren, investeerders, gespecialiseerde advocaten voor insolventierecht, herstructureringsadviseurs en bedrijfsjuristen.
Zolang er plaatsen beschikbaar zijn, is het mogelijk zich zowel aan het begin van elk seizoen als tijdens het seizoen bij het netwerk aan te sluiten. 
Deelname aan het netwerk is persoonlijk, zodat iedereen de kans krijgt het beste uit het netwerk te halen.

 

Materialen

Alle deelnemers ontvangen een map met de relevante documenten en materialen. Bovendien kunnen de documenten achteraf digitaal worden geraadpleegd met afzonderlijke, individuele toegang.

Officieel geaccrediteerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Share

in
t
f