Netwerk

Netwerk in privacyrecht

20

lectures

2390 EUR.

Share

in
t
f

Inhoud

Dit netwerk is bedoeld voor iedereen die beroepshalve te maken heeft met vraagstukken op het gebied van gegevensbescherming en -beveiliging en daar regelmatig bij betrokken is. U hebt een professionele achtergrond als IT-baas, manager, functionaris voor gegevensbescherming, hoofd van de juridische afdeling, gespecialiseerd jurist voor IT-recht, ondernemer wiens bedrijfsmodel de verwerking van gegevens omvat. In dit netwerk behandelen we actuele onderwerpen in de sector en delen we ervaringen over hoe we in bepaalde situaties het verstandigst te werk kunnen gaan.


De netwerkleider is verantwoordelijk voor een deel van de inhoud op het netwerk. Daarnaast zijn er presentaties van zowel netwerkleden als externe sprekers. Als deelnemer aan het netwerk kunt u invloed uitoefenen op de inhoud, hetzij door relevante onderwerpen te kiezen, hetzij door geschikte sprekers te kiezen.


Het netwerk richt zich vooral op de huidige uitdagingen die de toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (EU GDPR). Daarnaast zijn er de uitdagingen die gepaard gaan met de ontwikkeling van nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, nieuwe apps en nieuwe bedrijfsmodellen.


Lijst met onderwerpen voor volgend seizoen:


  • Actuele Rechtspraak
  • Risicobeoordeling
  • AVG na implementatie
  • Data Warehousing, Big Data, Profilering
  • Inspectie
  • AVG en personeelszaken
  • Nieuwe richtlijnen in Social Media Target Marketing
  • Communicatie over gegevensbescherming intern en extern


Target

Doel van het opleidingsnetwerk is een forum te creëren waar actuele onderwerpen en problemen op het gebied van gegevensbeschermingsrecht op hoog niveau en met een praktische aanpak ten behoeve van de deelnemers worden besproken en waar uitvoerbare oplossingen voor concrete uitdagingen worden uitgewerkt.


Het netwerk heeft ook tot doel ervaringen te delen, nieuwe competenties en vaardigheden te ontwikkelen en vertrouwensvolle en vruchtbare relaties tussen de deelnemers aan het netwerk op te bouwen. U verbetert niet alleen uw professionele knowhow, maar krijgt ook toegang tot gedegen, actuele en praktijkrelevante kennis uit de sector via een evenwichtig netwerk van belanghebbenden. Elk seizoen houden we 4 effectieve en gerichte netwerkbijeenkomsten, die elk 6 uur duren. Elke netwerkbijeenkomst omvat vijf uur voortgezette beroepsontwikkeling goed voor 5 PO-punten, dit betekent dat u aan het eind van onze netwerkbijeenkomsten in totaal 20 PO-punten heeft verzameld.


Elk seizoen houden we 4 effectieve en gerichte netwerkbijeenkomsten, die elk 5,5 uur duren. Elke netwerkbijeenkomst omvat vijf uur voortgezette beroepsontwikkeling.


Doelgroep

Deze groep bestaat uit managers, functionarissen voor gegevensbescherming, IT-directeuren, hoofden van juridische afdelingen en andere werknemers die verantwoordelijk zijn voor gegevensbescherming in het bedrijf, alsmede specialisten op het gebied van IT-recht en juristen die zich intensief moeten bezighouden met de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gegevensbescherming en gegevensbeveiliging.


Zolang er plaatsen vrij zijn en er in het lopende seizoen nog ten minste twee bijeenkomsten plaatsvinden, is het mogelijk om zowel aan het begin van elk seizoen als tijdens het seizoen lid te worden van het netwerk. Deelname aan het netwerk is persoonlijk, zodat iedereen de kans krijgt het beste uit het netwerk te halen.


Materialen

Alle deelnemers ontvangen een map met de relevante documenten en materialen.

Officieel geaccrediteerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Share

in
t
f