product-banner-Corporate

Netwerk

Specialisten Netwerk Ondernemingsrecht

20

lectures

2650 EUR.

Deel op sociale media

in
t
f

Inhoud

Het netwerk komt vier keer per jaar bijeen in een aangename sfeer. Op elke bijeenkomst krijgt u eerst een update van de leiders van het netwerk over de laatste juridische en andere ontwikkelingen op het gebied van ondernemingsrecht. Op die manier bent u altijd op de hoogte van de actuele problemen op uw werkterrein. Daarna zal een thema van de dag worden gepresenteerd door de leiders van het netwerk of door een externe spreker.

Naast de theoretische grondbeginselen ligt de nadruk op de praktische uitvoering, die wordt geconcretiseerd en geoefend in groepswerk en discussies. Deze "ronde tafel" biedt u dus de gelegenheid uw huidige problemen aan te snijden, in de groep oplossingsrichtingen uit te werken of uw eigen oplossingen voor te stellen. U zult merken dat er voldoende tijd zal zijn voor concrete vragen en uitdagingen van de leden.

De netwerkleiders verbinden de verkregen resultaten en zorgen voor gestructureerde discussies en groepswerk. Als lid kunt u op elk moment invloed uitoefenen op de keuze van de sprekers en de onderwerpen. We geven ook prioriteit aan pauzes en tussendoortjes waar relaties kunnen worden opgebouwd en versterkt.

Lijst met onderwerpen voor volgend seizoen: 
  • Actualiteiten in het Ondernemingsrecht
  • Nieuwe regels voor grensoverschrijdende bedrijven
  • Fusies & overnames
  • Herstructurering & insolventie
  • Commissaris met een financieel belang
  • Waardeoverdrachten & kapitaalbescherming
  • Zelffinanciering en leningen voor kapitaaleigenaren
  • Andere vennotschapvormen

Doel

Het doel van het netwerk is om een forum te creëren waar op een hoog theoretisch en praktisch niveau actuele thema’s, kwesties en dergelijke binnen het ondernemingsrecht kunnen worden besproken, ervaringen kunnen worden uitgewisseld, nieuwe kennis kan worden ontwikkeld en kan er genetwerkt worden tussen advocaten, juristen, bedrijfsjuristen, accountants, medewerkers van overheden, rechters en andere professionals die zich bezig houden met ondernemingsrecht.

Interdisciplinariteit is dus het eerste kenmerk van het netwerk. Een ander bijzonder kenmerk is de didactische aanpak: naast de lezingen, die onmisbaar zijn voor de overdracht van kennis, moeten netwerkleiders, sprekers en deelnemers samen leerresultaten uitwerken in discussierondes, maar ook in de vorm van kleine workshops. Op die manier zal zowel de professionele uitwisseling tussen de deelnemers als de vorming van professionele netwerken worden bevorderd.

Onze netwerkleiders zullen ervoor zorgen dat de netwerkbijeenkomsten worden toegespitst op actuele en praktijkrelevante vraagstukken die bijvoorbeeld voortvloeien uit jurisprudentie of wetgevingsactiviteiten.

U verbetert niet alleen uw professionele knowhow, maar krijgt ook toegang tot gedegen, actuele en praktijkrelevante kennis uit de sector via een evenwichtig netwerk van belanghebbenden. Elk seizoen houden we vier effectieve en gerichte netwerkbijeenkomsten, die elk zes uur duren. Elke netwerkbijeenkomst omvat vijf uur voortgezette beroepsontwikkeling goed voor vijf PO-punten, dit betekent dat u aan het eind van onze netwerkbijeenkomsten in totaal twintig PO-punten heeft verzameld.

Doelgroep

Het Specialisten Netwerk Ondernemingsrecht richt zich op advocaten, juristen, bedrijfsjuristen, accountants, medewerkers van overheden, rechters en andere professionals die zich bezig houden met ondernemingsrecht. De netwerkgroep wordt samengesteld door de netwerkconsultants van JUC om een zo goed mogelijke samenstelling te realiseren. Lidmaatschap kan verkregen worden zowel aan het begin als ook gedurende het seizoen.

Materialen

Alle deelnemers ontvangen een map met de relevante documenten en materialen.

Officieel geaccrediteerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Officieel geaccrediteerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Meer weten?

Als eindverantwoordelijke van JUC in Nederland focus ik mij op de samenstelling en kwaliteit van onze Specialisten Netwerken, evenals de dynamiek tussen de professionals. Graag vertelt een van onze vakkundige Network consultants u meer over welk Netwerk bij u past.

Rick Ham

Rick Ham
Head of Office
Telefoon: +31 20 808 1860
E-mail: rh@juc.nl

Lees meer over de toonaangevende organisator van specialisten netwerken in Nederland

JUC is in 2001 opgericht als gespecialiseerde aanbieder van juridische trainingen. Wij bieden een breed scala aan cursussen, conferenties, seminars en netwerken.

Deel op sociale media

in
t
f