Netwerk

Specialisten Netwerk ESG

20

lectures

2650 EUR.

Deel op sociale media

in
t
f
Inhoud
Dit netwerk van ESG professionals is bedoeld voor o.a.: advocaten, compliance en financieel managers, accountants, duurzaamheidsexperts, CFO’s, ESG- adviseurs en andere ESG-professionals.
In dit netwerk van professionals behandelen wij actuele kwesties in de sector en delen wij praktische ervaringen over hoe er het verstandigst kan worden gehandeld vanuit het oogpunt van de verschillende betrokken partijen.
De netwerkleider is verantwoordelijk voor een deel van de inhoud op het netwerk. Daarnaast zijn er presentaties van zowel netwerkleden als externe sprekers. Als deelnemer aan het netwerk kunt u invloed uitoefenen op de inhoud, hetzij door relevante onderwerpen te kiezen, hetzij door geschikte sprekers voor te dragen.

Lijst met voorbeelden van onderwerpen voor de bijeenkomsten:


  • Recente jurisprudentie en rechtelijke uitspraken
  • De Juridische aspecten van CSRD en de CSDDD
  • Wat zijn de ESG gerelateerde vereisten op het gebied van corporate governance
  • ESG - Stakeholder engagement
  • ESG Zorgplicht
  • Klimaat risicomanagement
  • Sociaal verantwoordelijk investeren
  • Climate litigation
  • Onderling delen van best practicesDoel
Doel van het opleidingsnetwerk is een forum op hoog niveau te creëren en in stand te houden waar actuele onderwerpen, problemen en onderhandelingssituaties op het gebied van ESG op hoog niveau en met een praktische aanpak ten behoeve van de deelnemers worden besproken en waar werkbare "Best-case"-oplossingen voor concrete uitdagingen worden uitgewerkt. Dit netwerk van vakmensen heeft tevens ten doel praktische ervaringen uit te wisselen, nieuwe competenties en vaardigheden te ontwikkelen, en vertrouwensrelaties en vruchtbare relaties tussen de deelnemers aan het netwerk op te bouwen.
U verbetert niet alleen uw professionele knowhow, maar krijgt ook toegang tot gedegen, actuele en praktijkrelevante kennis uit de sector via een evenwichtig netwerk van belanghebbenden. Elk seizoen houden we 4 effectieve en gerichte netwerkbijeenkomsten, die elk 6 uur duren. Voor advocaten: elke netwerkbijeenkomst omvat vijf uur voortgezette beroepsontwikkeling goed voor 5 PO-punten, dit betekent dat u aan het eind van onze netwerkbijeenkomsten in totaal 20 PO-punten heeft verzameld.


Doelgroep
Het Specialisten Netwerk is met name relevant voor advocaten, compliance en financieel managers, accountants, duurzaamheidsexperts, CFO’s, ESG- adviseurs en andere ESG-professionals .
Zolang er plaatsen vrij zijn en er in het lopende seizoen ten minste twee bijeenkomsten plaatsvinden, is het mogelijk om zowel aan het begin van elk seizoen als tijdens het seizoen lid te worden van het netwerk. Deelname aan het netwerk is persoonlijk, zodat iedereen de kans krijgt om het netwerk optimaal te benutten.


Materialen
Alle deelnemers ontvangen een map met de relevante documenten en materialen zoals presentaties, draaiboeken enz.

Officieel geaccrediteerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Meer weten?

Als eindverantwoordelijke van JUC in Nederland focus ik mij op de samenstelling en kwaliteit van onze Specialisten Netwerken, evenals de dynamiek tussen de professionals. Graag vertelt een van onze vakkundige Network consultants u meer over welk Netwerk bij u past.

Rick Ham

Rick Ham
Head of Office
Telefoon: +31 20 808 1860
E-mail: rh@juc.nl

Juridische netwerkgroepen met een hoog vakinhoudelijk niveau

Hier krijgt u niet alleen exclusieve netwerkkansen, maar ook de garantie van sprekers die nauw verbonden zijn met onze leden. Dit maakt ons netwerk sterker dan traditioneel onderwijs, als een dynamisch forum waar professionals samenkomen en ervaringen delen binnen het vakgebied.

Onze juridische netwerkgroepen belichten altijd actuele vraagstukken en perspectieven die voor de deelnemers relevant zijn. Vanaf de allereerste bijeenkomst nemen we uw input mee, waardoor de onderwerpen altijd aansluiten op de huidige en voortdurende ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Deel op sociale media

in
t
f