Algemene voorwaarden

Uiterste datum voor inschrijving

Bij JUC is er geen deadline voor je inschrijving. Zolang er nog plaatsen beschikbaar zijn, kunt u zich inschrijven en uw deelname reserveren tot het begin van het evenement.

Annuleringsvoorwaarden voor netwerken

Inschrijving voor een netwerk is bindend. Als u een bijeenkomst niet kunt bijwonen, kunt u gratis een collega sturen om uw plaats op de bijeenkomst in te nemen.

Face-to-face-evenementen

Alle JUC-evenementen zijn gepland en opgezet als face-to-face-evenementen. Als een persoonlijk evenement om redenen buiten de wil van het JUC is uitgesloten, met name in geval van een epidemie, pandemie, natuurramp of extreme natuurramp, kan het evenement worden gehouden als een online persoonlijk evenement. Een persoonlijke ontmoeting is met name uitgesloten indien door de federale regering of de regering van de betrokken deelstaat contactbeperkingen zijn opgelegd of indien de mogelijkheid om bijeen te komen wordt beperkt op een wijze die strijdig is met een ontmoeting in persoon of indien een persoonlijke ontmoeting in de geplande setting niet kan worden gehouden zonder verhoogd risico voor de gezondheid van de deelnemers ondanks passende hygiëne- en andere maatregelen.  JUC zal er door de keuze van een geschikt platform voor zorgen dat de deelnemers met de leiders van het netwerk en de sprekers, alsook met elkaar kunnen communiceren in klank en beeld.

Verzending van agenda-uitnodigingen

Om ervoor te zorgen dat de data van de geplande evenementen in uw agenda terechtkomen, verstuurt JUC alleen uitnodigingen voor Outlook-agenda's naar de geregistreerde deelnemers van een evenement. Door het systeem is het verzenden van agenda-uitnodigingen via Microsoft Outlook alleen mogelijk in de open distributielijst. Dit betekent dat de ontvangers van de kalenderuitnodiging de e-mailadressen van de andere ontvangers van deze uitnodiging kunnen zien. Elke deelnemer die hier niet mee akkoord gaat, zal JUC hiervan voor de aanvang van de reeks evenementen op de hoogte brengen. 

Annulering van evenementen

Wij behouden ons het recht voor om een evenement 14 dagen voor de startdatum te annuleren als er niet genoeg deelnemers zijn ingeschreven. Als JUC een evenement annuleert, zal het volledige bedrag voor dat evenement worden terugbetaald. Er worden geen kosten vergoed die het betaalde honorarium te boven gaan, zoals reiskosten, hotelkosten, enz. Wij zullen echter alles in het werk stellen om een ander netwerkevenement te vinden dat wel geschikt is voor u.