Sprekers

Terug

Anna Berlee

Hoogleraar Gegevensbescherming en Privacyrecht, Open Universiteit

Anna Berlee werkte tot haar benoeming bij de Open Universiteit als senior adviseur wetgevingsadvisering en normuitleg bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Sinds 2020 is zij tevens fellow bij het Cambridge Centre for Property Law van de Cambridge University. Anna promoveerde aan de Universiteit van Maastricht op het rechtsvergelijkende proefschrift: Access to personal data in public land registers. Balancing publicity of property rights with the rights to privacy and data protection. Daarna werkte ze als docente en onderzoeker bij Tilburg University en vervolgens de Universiteit Utrecht. Anna heeft veelvuldig gepubliceerd, gepresenteerd en gedoceerd over verschillende onderwerpen op het snijvlak van recht en technologie alsmede het spanningsveld tussen openbaarheid en privacy. In 2020 was ze tevens preadviseur van de Nederlandse Juristen Vereniging inzake Digitalisering en disruptie in het recht en de gevolgen voor de juridische professies.