Sprekers

Terug

Hans Pels Rijcken

Manager Transport en Technische Verzekeringen - Rabo Assurantie Makelaardij

Na zijn studie Bouwkunde en Weg- en Waterbouwkunde (Ing.) is Hans Pels Rijcken in 1989 begonnen bij verzekeraars om de risico’s tijdens de bouwperiode te analyseren. Vanaf dat moment is hij zich gaan specialiseren in de bouw-verzekeringen, met name de Construction All Risks (CAR-) verzekering.

Volgens Hans moet de verzekering voor een project “alle bij de bouw betrokken partijen” een adequate “totaal”-oplossing bieden die alle spelers ontzorgt. Zodanig dat eenieder zich kan concentreren op haar aandeel in- en een optimale bijdragen aan het technisch welslagen van het gehele project. En daarbij dient te worden vermeden dat zij worden afgeleid door onderlinge contractuele of verzekeringstechnische discussies.