Sprekers

Terug

Judith de Boer

Advocaat / Partner - Hertoghs Advocaten

Mijn expertisegebied ligt in strafzaken die betrekking hebben op financiële fraude. Concreter: ik behandel vaak zaken die te maken hebben met belastingfraude, witwassen, corruptie, valsheid in geschrifte, faillissementsfraude of cybercriminaliteit. Veel van deze zaken hebben een fiscaal of internationaal aspect.