Netwerk

Netwerk Kwaliteitsmanagement

Navigeren door toekomstige uitdagingen, trends en innovaties

20

contacturen

2650 EUR.

Deel op sociale media

in
t
f

Inhoud

De realiteit is dat de typische katalysator voor het implementeren van kwaliteitsmanagement vaak een negatieve gebeurtenis is, zoals het terugroepen van producten, een aanzienlijk verlies aan marktaandeel, schending van wettelijke vereisten en de implementatie van ontbrekende veiligheidsmaatregelen. Reactief reageren brengt kosten en frustratie bij de medewerkers mee. Door proactief te investeren in kwaliteitsmanagement kan de organisatie de kans op en de gevolgen verkleinen van negatieve situaties die een destructieve impact hebben op de organisatie, reputatie, markt en resultaten.

Kwaliteitsmanagement zal in de toekomst een bredere betekenis krijgen. Kwaliteit is niet meer het leveren van een product of dienst die voldoet aan de verwachting van de klant. Het gaat erom dat de organisatie kan voldoen aan de verwachtingen en eisen van diverse belanghebbenden. Het gaat om ‘het creëren van meervoudige waarden voor diverse belanghebbenden’. Dit betekent een verbinding met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het gaat niet meer alleen om het proces dat het product of dienst aflevert, maar om alle processen die leiden tot ’meervoudige waardecreatie’.  

 In een steeds meer geglobaliseerde en complexe wereld is het belangrijker dan ooit om over een robuust kwaliteitsmanagementsysteem te beschikken. Het JUC-netwerk helpt bij het aanpakken van de unieke uitdagingen waarmee organisaties in de huidige complexe zakelijke omgeving worden geconfronteerd bij het invoeren van kwaliteitsmanagement. Het netwerk draagt bij aan het samen oppakken van gemeenschappelijke uitdagingen en daarbij te profiteren van elkaars sterke punten en expertise.

Lijst van mogelijke onderwerpen:

 • Integrale toepassing van kwaliteitsmanagement
 • Kwaliteit van data (data/Artificial intelligence/ChatCPT)/Quality 4.0: hoe vertalen we dit?
 • Nieuwe ISO 9001 norm in 2025
 • Digitalisering/security
 • Maatschappelijk meerwaarde creëren
 • Kwaliteit als ervaring (beleving)/Kwaliteit in een systeem gestopt
 • Integer handelen als onderdeel van kwaliteitsmanagement
 • Kwaliteitsmanagement en sociale veiligheid
 • De toegevoegde waarde van audits
 • Rol van de kwaliteitsmanager
 • Het concept van de best practice/Groepswerk : Vaststelling van best practices voor continu verbeteringswerk met verwijzing naar goede voorbeelden in het eigen bedrijf ("How to – not to")
 • Back to the basics
 • Zachte kant van kwaliteitsmanagement
 • Hoe managers te betrekken bij kwaliteitssystemen
 • Het vereenvoudigen van het managementsysteem: hoe kwaliteitsmanagement op de agenda van het topmanagement kan komen en risicomanagement met kwaliteitsmanagement
 • Ontwikkeling van een kwaliteitscultuur
 • Reflecties: Structuur voor een managementsysteem - hoe creëer je een goede ontwerpbasis?
 • Hoe begin je? Kwesties en uitdagingen: Hoe bouw je een managementsysteem?
 • Bespreking over scenarioplanning en paraatheid
 • Cultuur, organisatieontwikkeling en management

Doel

Het JUC-netwerk helpt bij het aanpakken van de unieke uitdagingen waarmee organisaties in de huidige complexe zakelijke omgeving worden geconfronteerd bij het invoeren van kwaliteitsmanagement. Het netwerk fungeert als forum voor geïnteresseerde in verschillende organisaties en verschillende sectoren die zijn of haar kennis over kwaliteitsmanagement verder wil ontwikkelen. Kwaliteitsmanagement staat voor veel uitdagingen.  Delen van kennis, bespreken van cases en inbreng van de netwerkleden staat centraal binnen dit JUC -netwerk. We concentreren ons op de problemen van de netwerkleden, delen successen en uitdagingen en nodigen inspirerende gastsprekers uit om relevante cases te presenteren.

Doelgroep

De primaire doelgroep van het netwerk zijn professionals op het gebied van kwaliteitsmanagers of mensen die een positie in het vakgebied ambiëren. Dat kunnen kwaliteitsmanagers, docenten of adviseurs zijn. Maar ook managers en anderen die het belang van kwaliteitsmanagement in zien.

Het JUC-netwerk biedt de doelgroep een podium om kennis met elkaar te delen en de mogelijkheid om met elkaar ervaring, casestudies en inzichten uit te wisselen. Het netwerk organiseert daartoe bijeenkomsten en kan hiervoor gebruik maken van een groot netwerk met diverse relevante actoren waaronder hogescholen, het Nederlands Normalisatie Instituut, het NNK en consultants.

Officeel geaccrediteerd door:

Hoe werken onze netwerkgroepen?

Onze netwerkgroepen bieden je toegang tot een speciale leervorm waarin leren en professioneel sparren centraal staan. In onze netwerkgroepen ontwikkelen onze leden zich samen tijdens het seizoen, dat bestaat uit vier face-to-face bijeenkomsten per jaar. Deze vier bijeenkomsten per jaar vormen een uniek leerforum dat wordt gekenmerkt door kennis, ontwikkeling van vaardigheden en inspiratie. Om professionaliteit centraal te stellen, hebben we ervoor gezorgd dat alle bijeenkomsten in onze netwerkgroepen worden geleid door netwerkleiders die toonaangevende experts zijn op het betreffende onderwerp van het netwerk. Alle deelnemers ontvangen een map met de relevante documenten en materialen zoals presentaties, draaiboeken enz.

Meer weten?

Als eindverantwoordelijke van JUC in Nederland focus ik mij op de samenstelling en kwaliteit van onze Specialisten Netwerken, evenals de dynamiek tussen de professionals. Graag vertelt een van onze vakkundige Network consultants u meer over welk Netwerk bij u past.

Rick Ham

Rick Ham
Head of Office
Telefoon: +31 20 888 1027
E-mail: rh@juc.nl

Juridische netwerkgroepen met een hoog vakinhoudelijk niveau

Hier krijgt u niet alleen exclusieve netwerkkansen, maar ook de garantie van sprekers die nauw verbonden zijn met onze leden. Dit maakt ons netwerk sterker dan traditioneel onderwijs, als een dynamisch forum waar professionals samenkomen en ervaringen delen binnen het vakgebied.

Onze juridische netwerkgroepen belichten altijd actuele vraagstukken en perspectieven die voor de deelnemers relevant zijn. Vanaf de allereerste bijeenkomst nemen we uw input mee, waardoor de onderwerpen altijd aansluiten op de huidige en voortdurende ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Hoe profiteer je van een netwerk?

 • Je hebt de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van de nieuwste wetgeving en uitspraken.

 • Maak nieuwe professionele contacten buiten je werkplek om je netwerk te versterken.

 • Unieke inzichten en best practices krijgen van andere leden van het netwerk.

 • Advies krijgen en discussiëren met andere professionals in hetzelfde vakgebied.

Deel op sociale media

in
t
f