Netwerk

Specialisten Netwerk Economic Crime

20

lectures

2650 EUR.

Deel op sociale media

in
t
f

Inhoud

De netwerkgroep komt vier keer per jaar bij elkaar voor informatie en onderlinge discussie. Op elke bijeenkomst krijgt u eerst een update van de Netwerkleiders over de laatste ontwikkelingen op het gebied van Economic Crime. Op die manier bent u altijd op de hoogte van de actuele problemen op uw werkterrein. Daarna zal een thema van de dag worden gepresenteerd door de Netwerkleiders van het netwerk of door een externe gastspreker.

Naast de theoretische grondbeginselen ligt de nadruk op de praktische uitvoering, die wordt geconcretiseerd en geoefend in groepswerk en discussies. Deze "round table" biedt u dus de gelegenheid uw huidige problemen aan te snijden, en in de groep oplossingsrichtingen uit te werken of uw eigen oplossingen voor te stellen. U zult merken dat er voldoende tijd zal zijn voor concrete vragen en uitdagingen van de leden.

De Netwerkleiders verbinden de verkregen resultaten en zorgen voor gestructureerde discussies en sparrings momenten. Als lid kunt u op elk moment invloed uitoefenen op de keuze van de sprekers en de onderwerpen. We geven ook prioriteit aan pauzes en tussendoortjes waar relaties kunnen worden opgebouwd en versterkt, “netwerken.”

Lijst met voorbeelden van onderwerpen voor volgend seizoen:


 • Recente ontwikkelingen en rechterlijke uitspraken
 • Economische sancties Rusland en Wit-Rusland
 • Sanctiewetgeving
 • Cryptocurrency
 • Verhouding corporate governance en financieel toezicht
 • Ontwikkelingen AML regelgeving
 • Digital Operational Resilience Act, welke acties zijn nodig voor tijdige implementatie?
 • Recente ontwikkelingen ESG
 • Uitdagingen met een gebrek aan training en gekwalificeerd personeel
 • Boekhoudkundige overtredingen
 • Verwachtingen van de Financiële Toezichthouder
 • Toepassingsbereik van de Wwft
 • Raakvlakken AVG en AML/KYC


Doel

Het netwerk is een professioneel forum dat zich bezighoudt met de actuele en praktische vraagstukken rond Economic Crime. Het netwerk is vooral gericht op de bespreking van juridische kwesties. Er wordt echter ook rekening gehouden met andere onderwerpen, zoals de praktische uitvoering en toepassing van de wet en regelgeving, economisch toezicht, rol DNB.

Interdisciplinariteit is dus het eerste kenmerk van het netwerk. Een ander bijzonder kenmerk is de didactische aanpak: naast de lezingen, die onmisbaar zijn voor de overdracht van kennis, moeten Netwerkleiders, sprekers en deelnemers samen leerresultaten uitwerken in discussierondes, maar ook in de vorm van kleine workshops. Op die manier zal zowel de professionele uitwisseling tussen de deelnemers als de vorming van professionele netwerken worden bevorderd.

Onze Netwerkleiders zullen ervoor zorgen dat de netwerkbijeenkomsten worden toegespitst op actuele en praktijkrelevante vraagstukken die bijvoorbeeld voortvloeien uit jurisprudentie of wetgevingsactiviteiten.

U verbetert niet alleen uw professionele knowhow, maar krijgt ook toegang tot gedegen, actuele en praktijkrelevante kennis uit de sector via een evenwichtig netwerk van belanghebbenden. Elk seizoen houden we vier effectieve en gerichte netwerkbijeenkomsten, die elk zes uur duren. Elke netwerkbijeenkomst omvat vijf uur voortgezette beroepsontwikkeling goed voor vijf PO-punten, dit betekent dat u aan het eind van onze netwerkbijeenkomsten in totaal twintig PO-punten heeft verzameld.

Doelgroep

Het Specialisten Netwerk is met name relevant voor advocaten, accountants, AML/KYC-medewerkers, (bedrijfs) juristen, belastingadviseurs, rechercheurs, verzekeringsmaatschappijen, leasingmaatschappijen, banken, toezichthouders, financiële managers en andere professionals die zich dagelijks bezighouden met Economic Crime.

Materialen

Alle deelnemers ontvangen een map met de relevante documenten en materialen.

Officieel geaccrediteerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Meer weten?

Als eindverantwoordelijke van JUC in Nederland focus ik mij op de samenstelling en kwaliteit van onze Specialisten Netwerken, evenals de dynamiek tussen de professionals. Graag vertelt een van onze vakkundige Network consultants u meer over welk Netwerk bij u past.

Rick Ham

Rick Ham
Head of Office
Telefoon: +31 20 808 1860
E-mail: rh@juc.nl

Juridische netwerkgroepen met een hoog vakinhoudelijk niveau

Hier krijgt u niet alleen exclusieve netwerkkansen, maar ook de garantie van sprekers die nauw verbonden zijn met onze leden. Dit maakt ons netwerk sterker dan traditioneel onderwijs, als een dynamisch forum waar professionals samenkomen en ervaringen delen binnen het vakgebied.

Onze juridische netwerkgroepen belichten altijd actuele vraagstukken en perspectieven die voor de deelnemers relevant zijn. Vanaf de allereerste bijeenkomst nemen we uw input mee, waardoor de onderwerpen altijd aansluiten op de huidige en voortdurende ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Deel op sociale media

in
t
f