10 september 2023

EY has nominated JUC for the competition in this year's EoY

Deel op sociale media

in
t
f

EY has nominated JUC for the competition in this year's EoY

This prestigious nomination is a recognition of JUC's strong growth and unique approach to the course and network market.

A strong growth engine

JUC has manifested itself as a strong growth engine in the business world. We have achieved impressive growth in earnings and market share, and this is a result of our dedication to innovation and extraordinary customer focus.

Unique approach to the course and network market

JUC stands out from the competition by introducing a unique and dynamic approach to the course and network market. Our ability to understand and meet customer needs has been a crucial factor in our success. We have created a platform that not only offers a wide range of products but also provides a holistic experience for customers that goes beyond the expected.

International growth and expansion

JUC has not only conquered the Danish market but has also managed to establish a strong presence in international markets. This international venture has further strengthened our position as a recognized player.

Exceptional leadership

Behind JUC's success stands a visionary and proactive management team that has steered the company towards success. Their ability to create and execute clear strategic plans has been key to navigating challenges and seizing opportunities.

A culture of a winning mentality and teamwork

JUC has not only built a company but also a culture that thrives on a winning mentality and teamwork. The commitment and dedication of employees have been crucial in realizing the company's vision.

The nomination of JUC for EoY is a recognition of our remarkable achievements and confirms our position as a significant player in the market. We look forward to the results at this year's EoY, and we are confident that JUC will continue to inspire and achieve further success in the future.

Meer weten?

Als eindverantwoordelijke van JUC in Nederland focus ik mij op de samenstelling en kwaliteit van onze Specialisten Netwerken, evenals de dynamiek tussen de professionals. Graag vertelt een van onze vakkundige Network consultants u meer over welk Netwerk bij u past.

Rick Ham

Rick Ham
Head of Office
Telefoon: +31 20 888 1027
E-mail: rh@juc.nl

Juridische netwerkgroepen met een hoog vakinhoudelijk niveau

Hier krijgt u niet alleen exclusieve netwerkkansen, maar ook de garantie van sprekers die nauw verbonden zijn met onze leden. Dit maakt ons netwerk sterker dan traditioneel onderwijs, als een dynamisch forum waar professionals samenkomen en ervaringen delen binnen het vakgebied.

Onze juridische netwerkgroepen belichten altijd actuele vraagstukken en perspectieven die voor de deelnemers relevant zijn. Vanaf de allereerste bijeenkomst nemen we uw input mee, waardoor de onderwerpen altijd aansluiten op de huidige en voortdurende ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Deel op sociale media

in
t
f