Netwerk

Specialisten Netwerk Bouwrecht

Alles over de ontwikkelingen en kwesties in de snel veranderende wereld van de bouw. 

20

contacturen

2650 EUR.

Deel op sociale media

in
t
f

Inhoud

Dit netwerk van Legal professionals is bedoeld voor iedereen die regelmatig met Bouwrecht kwesties te maken heeft, bijvoorbeeld: Advocaten, Aanemers, directieleden, directeuren, bedrijfsjuristen, of andere  professionals die te maken hebben met arbeidsrecht.
In dit netwerk van professionals behandelen wij actuele kwesties in de sector en delen wij praktische ervaringen over hoe er het verstandigst kan worden gehandeld vanuit het oogpunt van de verschillende betrokken partijen.
De netwerkleider is verantwoordelijk voor een deel van de inhoud op het netwerk. Daarnaast zijn er presentaties van zowel netwerkleden als externe sprekers. Als deelnemer aan het netwerk kunt u invloed uitoefenen op de inhoud, hetzij door relevante onderwerpen te kiezen, hetzij door geschikte sprekers voor te dragen..

Lijst met onderwerpen voor volgend seizoen:

 • Actuele Rechtspraak
 • Wet- en regelgeving rondom duurzaam bouwen
 • De gevolgen van de Omgevingswet voor het privaatrechtelijke bouwrecht
 • Bouwvergunningen en -voorschriften: De juridische aspecten van bouwvergunningen en -voorschriften, zoals de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
 • Conflictbeslechting in de bouwsector: arbitrage, bemiddeling, mediation, en gerechtelijke procedures.
 • Garanties en aansprakelijkheid bij bouwprojecten: De juridische aspecten van garanties en aansprakelijkheid bij bouwprojecten, zoals de aansprakelijkheid van de aannemer en de opdrachtgever voor gebreken in het werk.
 • Bouwrechtelijke aspecten van faillissementen en insolventie: de juridische aspecten van faillissementen en insolventie in de bouwsector, zoals de gevolgen voor lopende bouwprojecten en de aansprakelijkheid van betrokken partijen.
 • Nieuwe UAV GC 2024/2025 / herziening UAV-GC
 • EPC contracten, internationale contracten/ FIDIC / NEC / cost+
 • Stikstof perikelen
 • Passend contract vormen voor bepaald contract/ taken en verantwoordelijkheden verdelen of samenneme
 • Faalkosten in de bouw
 • Afzinkkelder-arrest HR
 • Faillissementen in de bouw / zekerheden
 • Onderzoeken inschrijving onder voorwaarden (aanbestedingsrecht), varianten of alternatieve contractueel niet mogelijk (risico’s en aansprakelijkheden).
 • Netcongestie
 • Verschillen bouwteamcontracten/ modellen Duurzaam gebouwd – Bouwend Nederland
 • Vertraging en stagnatieschade

Doel

Doel van het opleidingsnetwerk is een forum op hoog niveau te creëren en in stand te houden waar actuele onderwerpen, problemen en onderhandelingssituaties op het gebied van het arbeidsrecht op hoog niveau en met een praktische aanpak ten behoeve van de deelnemers worden besproken en waar werkbare "Best-case"-oplossingen voor concrete uitdagingen worden uitgewerkt. Dit netwerk van vakmensen heeft tevens ten doel praktische ervaringen uit te wisselen, nieuwe competenties en vaardigheden te ontwikkelen, en vertrouwensrelaties en vruchtbare relaties tussen de deelnemers aan het netwerk op te bouwen.
U verbetert niet alleen uw professionele knowhow, maar krijgt ook toegang tot gedegen, actuele en praktijkrelevante kennis uit de sector via een evenwichtig netwerk van belanghebbenden. Elk seizoen houden we 4 effectieve en gerichte netwerkbijeenkomsten, die elk 6 uur duren. Elke netwerkbijeenkomst omvat vijf uur voortgezette beroepsontwikkeling goed voor 5 PO-punten, dit betekent dat u aan het eind van onze netwerkbijeenkomsten in totaal 20 PO-punten heeft verzameld.

Doelgroep

Deze groep bestaat uit hoofden advocaten, aannemers, directieleden, bedrijfsjuristen, gespecialiseerde juristen die zich intensief met dit onderwerp bezighouden.
Zolang er plaatsen vrij zijn en er in het lopende seizoen ten minste twee bijeenkomsten plaatsvinden, is het mogelijk om zowel aan het begin van elk seizoen als tijdens het seizoen lid te worden van het netwerk. Deelname aan het netwerk is persoonlijk, zodat iedereen de kans krijgt om het netwerk optimaal te benutten.

Officeel geaccrediteerd door:

Hoe werken onze netwerkgroepen?

Onze netwerkgroepen bieden je toegang tot een speciale leervorm waarin leren en professioneel sparren centraal staan. In onze netwerkgroepen ontwikkelen onze leden zich samen tijdens het seizoen, dat bestaat uit vier face-to-face bijeenkomsten per jaar. Deze vier bijeenkomsten per jaar vormen een uniek leerforum dat wordt gekenmerkt door kennis, ontwikkeling van vaardigheden en inspiratie. Om professionaliteit centraal te stellen, hebben we ervoor gezorgd dat alle bijeenkomsten in onze netwerkgroepen worden geleid door netwerkleiders die toonaangevende experts zijn op het betreffende onderwerp van het netwerk. Alle deelnemers ontvangen een map met de relevante documenten en materialen zoals presentaties, draaiboeken enz.

Meer weten?

Als eindverantwoordelijke van JUC in Nederland focus ik mij op de samenstelling en kwaliteit van onze Specialisten Netwerken, evenals de dynamiek tussen de professionals. Graag vertelt een van onze vakkundige Network consultants u meer over welk Netwerk bij u past.

Rick Ham

Rick Ham
Head of Office
Telefoon: +31 20 888 1027
E-mail: rh@juc.nl

Juridische netwerkgroepen met een hoog vakinhoudelijk niveau

Hier krijgt u niet alleen exclusieve netwerkkansen, maar ook de garantie van sprekers die nauw verbonden zijn met onze leden. Dit maakt ons netwerk sterker dan traditioneel onderwijs, als een dynamisch forum waar professionals samenkomen en ervaringen delen binnen het vakgebied.

Onze juridische netwerkgroepen belichten altijd actuele vraagstukken en perspectieven die voor de deelnemers relevant zijn. Vanaf de allereerste bijeenkomst nemen we uw input mee, waardoor de onderwerpen altijd aansluiten op de huidige en voortdurende ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Hoe profiteer je van een netwerk?

 • Je hebt de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van de nieuwste wetgeving en uitspraken.

 • Maak nieuwe professionele contacten buiten je werkplek om je netwerk te versterken.

 • Unieke inzichten en best practices krijgen van andere leden van het netwerk.

 • Advies krijgen en discussiëren met andere professionals in hetzelfde vakgebied.

Deel op sociale media

in
t
f