Netwerk

Specialisten Netwerk Huurrecht

20

lectures

2650 EUR.

Deel op sociale media

in
t
f

Inhoud

Het netwerk komt vier keer per jaar bijeen in een aangename sfeer. Op elke bijeenkomst krijgt u eerst een update van de leiders van het netwerk over de laatste juridische en andere ontwikkelingen op het gebied van vastgoedverhuur. Op die manier bent u altijd op de hoogte van de actuele problemen op uw werkterrein. Daarna zal een thema van de dag worden gepresenteerd door de leiders van het netwerk of door een externe spreker.

Naast de theoretische grondbeginselen ligt de nadruk op de praktische uitvoering, die wordt geconcretiseerd en geoefend in groepswerk en discussies. Deze "ronde tafel" biedt u dus de gelegenheid uw huidige problemen aan te snijden, in de groep oplossingsrichtingen uit te werken of uw eigen oplossingen voor te stellen. U zult merken dat er voldoende tijd zal zijn voor concrete vragen en uitdagingen van de leden.

De netwerkleiders verbinden de verkregen resultaten en zorgen voor gestructureerde discussies en groepswerk. Als lid kunt u op elk moment invloed uitoefenen op de keuze van de sprekers en de onderwerpen. We geven ook prioriteit aan pauzes en tussendoortjes waar relaties kunnen worden opgebouwd en versterkt.

Lijst met onderwerpen voor volgend seizoen:
  • Verduurzaming van vastgoed
  • Insolventie en zekerheden
  • Publiekrechtelijk en private duurzaamheidseisen en labels.
  • Opleveringsgebreken
  • Huurovereenkomsten in het kader van verkooptransacties.
  • Opzegging van huurovereenkomsten & afbreken van onderhandelingen
  • Gemengde overeenkomsten
  • Bestuursrechtelijke perikelen
  • Huurprijzen
  • Renovatie


Doel

Het netwerk is een professioneel forum dat zich bezighoudt met de actuele en praktische vraagstukken rond het beheer van vastgoedportefeuilles. Het netwerk is vooral gericht op de bespreking van juridische kwesties. Er moet echter ook rekening worden gehouden met andere onderwerpen, zoals technische of bedrijfsmanagementkwesties.

Interdisciplinariteit is dus het eerste kenmerk van het netwerk. Een ander bijzonder kenmerk is de didactische aanpak: naast de lezingen, die onmisbaar zijn voor de overdracht van kennis, moeten netwerkleiders, sprekers en deelnemers samen leerresultaten uitwerken in discussierondes, maar ook in de vorm van kleine workshops. Op die manier zal zowel de professionele uitwisseling tussen de deelnemers als de vorming van professionele netwerken worden bevorderd.

Onze netwerkleiders zullen ervoor zorgen dat de netwerkbijeenkomsten worden toegespitst op actuele en praktijkrelevante vraagstukken die bijvoorbeeld voortvloeien uit jurisprudentie of wetgevingsactiviteiten.

U verbetert niet alleen uw professionele knowhow, maar krijgt ook toegang tot gedegen, actuele en praktijkrelevante kennis uit de sector via een evenwichtig netwerk van belanghebbenden. Elk seizoen houden we vier effectieve en gerichte netwerkbijeenkomsten, die elk zes uur duren. Elke netwerkbijeenkomst omvat vijf uur voortgezette beroepsontwikkeling goed voor vijf PO-punten, dit betekent dat u aan het eind van onze netwerkbijeenkomsten in totaal twintig PO-punten heeft verzameld.

Doelgroep

Het Specialisten Netwerk is met name relevant voor advocaten, property en vastgoed managers, asset managers (commercieel vastgoed), portefeuillemanagers huisvesting, managers gebouwen en facilities, vastgoed projectleiders, directieleden en bedrijfsjuristen.


Materialen

Alle deelnemers ontvangen een map met de relevante documenten en materialen.

Officieel geaccrediteerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Meer weten?

Als eindverantwoordelijke van JUC in Nederland focus ik mij op de samenstelling en kwaliteit van onze Specialisten Netwerken, evenals de dynamiek tussen de professionals. Graag vertelt een van onze vakkundige Network consultants u meer over welk Netwerk bij u past.

Rick Ham

Rick Ham
Head of Office
Telefoon: +31 20 808 1860
E-mail: rh@juc.nl

Juridische netwerkgroepen met een hoog vakinhoudelijk niveau

Hier krijgt u niet alleen exclusieve netwerkkansen, maar ook de garantie van sprekers die nauw verbonden zijn met onze leden. Dit maakt ons netwerk sterker dan traditioneel onderwijs, als een dynamisch forum waar professionals samenkomen en ervaringen delen binnen het vakgebied.

Onze juridische netwerkgroepen belichten altijd actuele vraagstukken en perspectieven die voor de deelnemers relevant zijn. Vanaf de allereerste bijeenkomst nemen we uw input mee, waardoor de onderwerpen altijd aansluiten op de huidige en voortdurende ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Deel op sociale media

in
t
f