Netwerk

Specialisten Netwerk Intellectueel Eigendom

20

lectures

2650 EUR.

Deel op sociale media

in
t
f

Inhoud

Dit netwerk van Legal professionals is bedoeld voor iedereen die regelmatig met Intellectueel Eigendom kwesties te maken heeft, bijvoorbeeld: Advocaten, hoofden van juridische afdelingen, directieleden, directeuren, bedrijfsjuristen, of andere  professionals die te maken hebben met Intellectueel Eigendom.
In dit netwerk van professionals behandelen wij actuele kwesties in de sector en delen wij praktische ervaringen over hoe er het verstandigst kan worden gehandeld vanuit het oogpunt van de verschillende betrokken partijen.
De netwerkleider is verantwoordelijk voor een deel van de inhoud op het netwerk. Daarnaast zijn er presentaties van zowel netwerkleden als externe sprekers. Als deelnemer aan het netwerk kunt u invloed uitoefenen op de inhoud, hetzij door relevante onderwerpen te kiezen, hetzij door geschikte sprekers voor te dragen..

Lijst met onderwerpen voor volgend seizoen: 
  • Actuele Rechtspraak
  • Auteursrechten op digitale content: Discussies over de complexe juridische kwesties die voortvloeien uit de bescherming van auteursrechten op digitale content, zoals muziek, video's en software.
  • Merkbescherming in de digitale wereld: Best practices en strategieën voor merkeigenaren om hun merken te beschermen tegen inbreuk op het internet, zoals cybersquatting of merkinbreuk op sociale media.
  • Bescherming van bedrijfsgeheimen: Besprekingen van de juridische aspecten van de bescherming van bedrijfsgeheimen en vertrouwelijke informatie, zoals het opstellen van geheimhoudingsovereenkomsten en het omgaan met lekken van vertrouwelijke informatie.
  • Handhaving van intellectueel eigendom: Besprekingen van de verschillende methoden voor handhaving van intellectueel eigendom, zoals civiele procedures.
  • Internationale aspecten van intellectueel eigendom: Discussies over de verschillende internationale verdragen en overeenkomsten die van invloed zijn op intellectueel eigendom, zoals het TRIPS-verdrag en de overeenkomst van Madrid.
  • Bescherming van intellectueel eigendom in de VS en Europa: Vergelijking van de verschillende benaderingen en wetgeving op het gebied van intellectueel eigendom in de VS en Europa, inclusief de verschillen in registratie, handhaving en rechtspraak.

Doel

Doel van het opleidingsnetwerk is een forum op hoog niveau te creëren en in stand te houden waar actuele onderwerpen, problemen en onderhandelingssituaties op het gebied van Intellectueel Eigendom op hoog niveau en met een praktische aanpak ten behoeve van de deelnemers worden besproken en waar werkbare "Best-case"-oplossingen voor concrete uitdagingen worden uitgewerkt. Dit netwerk van vakmensen heeft tevens ten doel praktische ervaringen uit te wisselen, nieuwe competenties en vaardigheden te ontwikkelen, en vertrouwensrelaties en vruchtbare relaties tussen de deelnemers aan het netwerk op te bouwen.
U verbetert niet alleen uw professionele knowhow, maar krijgt ook toegang tot gedegen, actuele en praktijkrelevante kennis uit de sector via een evenwichtig netwerk van belanghebbenden. Elk seizoen houden we 4 effectieve en gerichte netwerkbijeenkomsten, die elk 6 uur duren. Elke netwerkbijeenkomst omvat vijf uur voortgezette beroepsontwikkeling goed voor 5 PO-punten voor advocaten, dit betekent dat u als advocaat aan het eind van onze netwerkbijeenkomsten in totaal 20 PO-punten heeft verzameld.

Doelgroep

Deze groep bestaat uit hoofden van juridische afdelingen, bedrijfsjuristen, directieleden, directeuren, Gespecialiseerde juristen voor Intellectueel Eigendom die zich intensief met dit onderwerp bezighouden.
Zolang er plaatsen vrij zijn en er in het lopende seizoen ten minste twee bijeenkomsten plaatsvinden, is het mogelijk om zowel aan het begin van elk seizoen als tijdens het seizoen lid te worden van het netwerk. Deelname aan het netwerk is persoonlijk, zodat iedereen de kans krijgt om het netwerk optimaal te benutten.

Materialen

Alle deelnemers ontvangen een map met de relevante documenten en materialen zoals presentaties, draaiboeken enz.

Meer weten?

Als eindverantwoordelijke van JUC in Nederland focus ik mij op de samenstelling en kwaliteit van onze Specialisten Netwerken, evenals de dynamiek tussen de professionals. Graag vertelt een van onze vakkundige Network consultants u meer over welk Netwerk bij u past.

Rick Ham

Rick Ham
Head of Office
Telefoon: +31 20 808 1860
E-mail: rh@juc.nl

Juridische netwerkgroepen met een hoog vakinhoudelijk niveau

Hier krijgt u niet alleen exclusieve netwerkkansen, maar ook de garantie van sprekers die nauw verbonden zijn met onze leden. Dit maakt ons netwerk sterker dan traditioneel onderwijs, als een dynamisch forum waar professionals samenkomen en ervaringen delen binnen het vakgebied.

Onze juridische netwerkgroepen belichten altijd actuele vraagstukken en perspectieven die voor de deelnemers relevant zijn. Vanaf de allereerste bijeenkomst nemen we uw input mee, waardoor de onderwerpen altijd aansluiten op de huidige en voortdurende ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Deel op sociale media

in
t
f