Netwerk

Specialisten Netwerk Privacyrecht

Uitwisseling van ervaringen over de praktische omgang met gegevensbeschermingseisen

20

contacturen

2650 EUR.

Deel op sociale media

in
t
f

Inhoud

Dit netwerk is bedoeld voor iedereen die beroepshalve te maken heeft met vraagstukken op het gebied van gegevensbescherming en -beveiliging en daar regelmatig bij betrokken is. U hebt een professionele achtergrond als IT-baas, manager, functionaris voor gegevensbescherming, hoofd van de juridische afdeling, gespecialiseerd jurist voor IT-recht, ondernemer wiens bedrijfsmodel de verwerking van gegevens omvat. In dit netwerk behandelen we actuele onderwerpen in de sector en delen we ervaringen over hoe we in bepaalde situaties het verstandigst te werk kunnen gaan.


De netwerkleider is verantwoordelijk voor een deel van de inhoud op het netwerk. Daarnaast zijn er presentaties van zowel netwerkleden als externe sprekers. Als deelnemer aan het netwerk kunt u invloed uitoefenen op de inhoud, hetzij door relevante onderwerpen te kiezen, hetzij door geschikte sprekers te kiezen.


Het netwerk richt zich vooral op de huidige uitdagingen die de toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (EU GDPR). Daarnaast zijn er de uitdagingen die gepaard gaan met de ontwikkeling van nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, nieuwe apps en nieuwe bedrijfsmodellen.

  

Lijst met onderwerpen voor volgend seizoen:


 • Actuele Rechtspraak
 • Kunstmatige Intelligentie (AI): Ethiek en privacy in de ontwikkeling van AI-technologieën.
 • Privacy by Design: Integratie van privacy in de ontwerpfase van nieuwe producten.
 • Cybersecurity: Strategieën voor het beschermen van persoonsgegevens tegen cyberaanvallen
 • Anonimisering en Pseudonimisering: Technieken en hun rol in gegevensbescherming.
 • Tooling voor Privacybeheer: Overzicht van de beste tools voor gegevensbescherming.
 • Compliance en de Rol van Collega’s: Het belang van interne training en bewustwording.
 • Internationale Gegevensoverdracht: Uitdagingen en oplossingen na Schrems II.
 • Datalekken: Voorbereiding op en reageren op inbreuken op persoonsgegevens.
 • Blockchain en Privacy: De paradox van transparantie versus privacy.
 • Drie Verdedigingslinies: Het samenspel tussen operationele controle, risicobeheer en interne audit.
 • Duurzaamheid in de Digitale Wereld: Hoe digitale transformatie kan bijdragen aan een duurzamere toekomst.
 • Digitale Identiteit: De balans tussen gebruiksgemak en privacybescherming.
 • Regelgeving en Technologie: Samenwerking tussen beleidsmakers en technologische innovators.
 • Recht op Vergetelheid: De impact van GDPR op data verwijderingsbeleid.

Target

Doel van het opleidingsnetwerk is een forum te creëren waar actuele onderwerpen en problemen op het gebied van gegevensbeschermingsrecht op hoog niveau en met een praktische aanpak ten behoeve van de deelnemers worden besproken en waar uitvoerbare oplossingen voor concrete uitdagingen worden uitgewerkt.


Het netwerk heeft ook tot doel ervaringen te delen, nieuwe competenties en vaardigheden te ontwikkelen en vertrouwensvolle en vruchtbare relaties tussen de deelnemers aan het netwerk op te bouwen. U verbetert niet alleen uw professionele knowhow, maar krijgt ook toegang tot gedegen, actuele en praktijkrelevante kennis uit de sector via een evenwichtig netwerk van belanghebbenden. Elk seizoen houden we 4 effectieve en gerichte netwerkbijeenkomsten, die elk 6 uur duren. Elke netwerkbijeenkomst omvat vijf uur voortgezette beroepsontwikkeling goed voor 5 PO-punten, dit betekent dat u aan het eind van onze netwerkbijeenkomsten in totaal 20 PO-punten heeft verzameld.


Elk seizoen houden we 4 effectieve en gerichte netwerkbijeenkomsten, die elk 5,5 uur duren. Elke netwerkbijeenkomst omvat vijf uur voortgezette beroepsontwikkeling.


Doelgroep

Deze groep bestaat uit managers, functionarissen voor gegevensbescherming, IT-directeuren, hoofden van juridische afdelingen en andere werknemers die verantwoordelijk zijn voor gegevensbescherming in het bedrijf, alsmede specialisten op het gebied van IT-recht en juristen die zich intensief moeten bezighouden met de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gegevensbescherming en gegevensbeveiliging.


Zolang er plaatsen vrij zijn en er in het lopende seizoen nog ten minste twee bijeenkomsten plaatsvinden, is het mogelijk om zowel aan het begin van elk seizoen als tijdens het seizoen lid te worden van het netwerk. Deelname aan het netwerk is persoonlijk, zodat iedereen de kans krijgt het beste uit het netwerk te halen.

Officeel geaccrediteerd door:

Hoe werken onze netwerkgroepen?

Onze netwerkgroepen bieden je toegang tot een speciale leervorm waarin leren en professioneel sparren centraal staan. In onze netwerkgroepen ontwikkelen onze leden zich samen tijdens het seizoen, dat bestaat uit vier face-to-face bijeenkomsten per jaar. Deze vier bijeenkomsten per jaar vormen een uniek leerforum dat wordt gekenmerkt door kennis, ontwikkeling van vaardigheden en inspiratie. Om professionaliteit centraal te stellen, hebben we ervoor gezorgd dat alle bijeenkomsten in onze netwerkgroepen worden geleid door netwerkleiders die toonaangevende experts zijn op het betreffende onderwerp van het netwerk. Alle deelnemers ontvangen een map met de relevante documenten en materialen zoals presentaties, draaiboeken enz.

Meer weten?

Als eindverantwoordelijke van JUC in Nederland focus ik mij op de samenstelling en kwaliteit van onze Specialisten Netwerken, evenals de dynamiek tussen de professionals. Graag vertelt een van onze vakkundige Network consultants u meer over welk Netwerk bij u past.

Rick Ham

Rick Ham
Head of Office
Telefoon: +31 20 888 1027
E-mail: rh@juc.nl

Juridische netwerkgroepen met een hoog vakinhoudelijk niveau

Hier krijgt u niet alleen exclusieve netwerkkansen, maar ook de garantie van sprekers die nauw verbonden zijn met onze leden. Dit maakt ons netwerk sterker dan traditioneel onderwijs, als een dynamisch forum waar professionals samenkomen en ervaringen delen binnen het vakgebied.

Onze juridische netwerkgroepen belichten altijd actuele vraagstukken en perspectieven die voor de deelnemers relevant zijn. Vanaf de allereerste bijeenkomst nemen we uw input mee, waardoor de onderwerpen altijd aansluiten op de huidige en voortdurende ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Hoe profiteer je van een netwerk?

 • Je hebt de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van de nieuwste wetgeving en uitspraken.

 • Maak nieuwe professionele contacten buiten je werkplek om je netwerk te versterken.

 • Unieke inzichten en best practices krijgen van andere leden van het netwerk.

 • Advies krijgen en discussiëren met andere professionals in hetzelfde vakgebied.

Deel op sociale media

in
t
f