Specialisten Netwerk M&A

We gaan dieper in op M&A als groeistrategie en hoe een succesvolle bedrijfsovername kan worden bereikt

20

contacturen

2650 EUR.

Inhoud 

Globaliseringen heeft geleid tot een grotere behoefte aan consolidatie in grotere entiteiten, zodat bedrijven hun concurrentiepositie kunnen behouden. Om zowel lokale als internationale M&A, bedrijfsovernames en overdrachten succesvol te kunnen uitvoeren in een omgeving die wordt gekenmerkt door innovatie, privatisering en toenemende regulering, zijn creativiteit, commercieel inzicht en juridische expertise vanuit alle relevante disciplines belangrijke succesfactoren.

In het netwerk krijgt u de mogelijkheid om actuele onderwerpen te bespreken en u erin te verdiepen van zowel een praktisch als academisch perspectief. Naast de ervaren netwerkbeheerders zullen ook externe experts hun kennis delen binnen specifieke gebieden. U kunt ook een goede uitwisseling van kennis verwachten met de andere deelnemers.

De netwerkbijeenkomsten zijn gebaseerd op geselecteerde thema's, maar deelnemers hebben ook aanzienlijke invloed op het programma door relevante onderwerpen en sprekers voor te stellen.

Lijst met voorbeelden van mogelijke onderwerpen

 • Recente rechterlijke uitspraken
 • Internationale M&A-transacties: De uitdagingen bij het uitvoeren van M&A-transacties tussen verschillende jurisdicties en de belangrijkste juridische overwegingen.
 • Transactiestructuren; bedrijfsoverdracht of aandelentransactie, voor- en nadelen, verkoop van een deel van het bedrijf / herinvestering. Earn-outs.
 • Koopmechanismen en met name "EV to Equity-bridge".
 • M&A als groeistrategie.
 • Het verkoopproces - diepgaand begrip van de ervaringen van de verkoper(s).
 • Belasting en M&A. Structurering, nieuwe regels voor renteaftrek en transactiekosten. Voor- en nadelen. Fiscaal due diligence. Focus op afbakening, proces en uitvoering.
 • M&A-verzekering, voor- en nadelen.
 • Actuele onderwerpen; ESG, FDI en sancties. Hoe beïnvloedt het nieuwe regelgevende landschap de transactiemarkt?

Doel

Doel van het opleidingsnetwerk is een forum op hoog niveau te creëren en in stand te houden waar actuele onderwerpen, problemen en onderhandelingssituaties op het gebied van het Fusies en Overnames op hoog niveau en met een praktische aanpak ten behoeve van de deelnemers worden besproken en waar werkbare "Best-case"-oplossingen voor concrete uitdagingen worden uitgewerkt. Dit netwerk van vakmensen heeft tevens ten doel praktische ervaringen uit te wisselen, nieuwe competenties en vaardigheden te ontwikkelen, en vertrouwensrelaties en vruchtbare relaties tussen de deelnemers aan het netwerk op te bouwen.

U verbetert niet alleen uw professionele knowhow, maar krijgt ook toegang tot gedegen, actuele en praktijkrelevante kennis uit de sector via een evenwichtig netwerk van belanghebbenden. Elk seizoen houden we 4 effectieve en gerichte netwerkbijeenkomsten, die elk 6 uur duren. Elke netwerkbijeenkomst omvat vijf uur voortgezette beroepsontwikkeling goed voor 5 PO-punten, dit betekent dat u aan het eind van onze netwerkbijeenkomsten in totaal 20 PO-punten heeft verzameld.

Doelgroep

Het netwerk richt zich op de verantwoordelijken voor Corporate Finance binnen de afdelingen Investment Banking, adviseurs in M&A, beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven met M&A als groeistrategie, accountants in accountantskantoren met transactie-, service- of corporate finance-afdelingen, Heads of Capital Markets bij corporate finance-bedrijven en anderen die M&A-gerelateerde adviesdiensten aanbieden, verantwoordelijken in durfkapitaalfondsen en durfkapitaalfondsen, bedrijfsjuristen en sleutelmedewerkers in grotere bedrijven die zowel andere bedrijven overdragen als kopen.

Relevante managers en specialisten van verzekeringsmaatschappijen die M&A-verzekeringen aanbieden, evenals relevante managers en specialisten van het ministerie van Economische Zaken, de Financiële Toezichthoudende Autoriteit en de Stockholm Stock Exchange. Advocaten met expertise in M&A.

Zolang er plaatsen vrij zijn en er in het lopende seizoen ten minste twee bijeenkomsten plaatsvinden, is het mogelijk om zowel aan het begin van elk seizoen als tijdens het seizoen lid te worden van het netwerk. Deelname aan het netwerk is persoonlijk, zodat iedereen de kans krijgt om het netwerk optimaal te benutten.

Officeel geaccrediteerd door:

Hoe werken onze netwerkgroepen?

Onze netwerkgroepen bieden je toegang tot een speciale leervorm waarin leren en professioneel sparren centraal staan. In onze netwerkgroepen ontwikkelen onze leden zich samen tijdens het seizoen, dat bestaat uit vier face-to-face bijeenkomsten per jaar. Deze vier bijeenkomsten per jaar vormen een uniek leerforum dat wordt gekenmerkt door kennis, ontwikkeling van vaardigheden en inspiratie. Om professionaliteit centraal te stellen, hebben we ervoor gezorgd dat alle bijeenkomsten in onze netwerkgroepen worden geleid door netwerkleiders die toonaangevende experts zijn op het betreffende onderwerp van het netwerk. Alle deelnemers ontvangen een map met de relevante documenten en materialen zoals presentaties, draaiboeken enz.

Meer weten?

Als eindverantwoordelijke van JUC in Nederland focus ik mij op de samenstelling en kwaliteit van onze Specialisten Netwerken, evenals de dynamiek tussen de professionals. Graag vertelt een van onze vakkundige Network consultants u meer over welk Netwerk bij u past.

Rick Ham

Rick Ham
Head of Office
Telefoon: +31 20 888 1027
E-mail: rh@juc.nl

Juridische netwerkgroepen met een hoog vakinhoudelijk niveau

Hier krijgt u niet alleen exclusieve netwerkkansen, maar ook de garantie van sprekers die nauw verbonden zijn met onze leden. Dit maakt ons netwerk sterker dan traditioneel onderwijs, als een dynamisch forum waar professionals samenkomen en ervaringen delen binnen het vakgebied.

Onze juridische netwerkgroepen belichten altijd actuele vraagstukken en perspectieven die voor de deelnemers relevant zijn. Vanaf de allereerste bijeenkomst nemen we uw input mee, waardoor de onderwerpen altijd aansluiten op de huidige en voortdurende ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Hoe profiteer je van een netwerk?

 • Je hebt de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van de nieuwste wetgeving en uitspraken.

 • Maak nieuwe professionele contacten buiten je werkplek om je netwerk te versterken.

 • Unieke inzichten en best practices krijgen van andere leden van het netwerk.

 • Advies krijgen en discussiëren met andere professionals in hetzelfde vakgebied.